ธงราวฟุุตบอลโลก2018,ธงราวฟุตบอลโลก,ธงฟุตบอลโลก

ธงราวฟุตบอลโลก2018,ธงราวบอลโลก
1 เส้น มี 32 ประเทศ

มีให้เลือก 2 ขนาด พร้อมส่ง !!!


- ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 9 เมตร (ขนาดA5)
ปลีก 200 บาท
6 เส้นขึ้นไป เส้นละ 150 บาท

- ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 12 เมตร (ขนาดA4)
ปลีก 260 บาท
6 เส้นขึ้นไป เส้นละ 220 บาท

(ถ้าสั่งในจำนวนเยอะลดเยอะจร้า)

#ถ้าซื้อสินค้าเกี่ยวกับบอลโลกรวมๆกันหลายอยากคุยราคากันได้คะ
#ธงราวฟุตบอลโลก2018 #ธงราวฟุตบอลโลก #ธงฟุตบอลโลก

 


Visitors: 27,459